Leaderwerking Hageland+

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

De bouw van het nieuwe scoutslokaal wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van € 15.000 EUR van het subsidiëringsprogramma LEADER. Voor de uitvoering van het plattelandsbeleid voorziet Europa voor elke lidstaat een financiële bijdrage uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het subsidiëringsprogramma LEADER wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.

LEADER staat voor “Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale”. Vrij vertaald betekent dat ‘samenwerken voor plattelandsontwikkeling’. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw’s, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Het plattelandsgebied “Hageland+” is voor een tweede periode van 6 jaar erkend als LEADER-gebied. In het afgebakende gebied kunnen in de periode 2014-2020 plattelandsprojecten worden uitgevoerd die tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie.

De aanpak van LEADER-projecten is zeer specifiek , de projecten moeten namelijk voldoen aan 7 LEADER-kenmerken en moeten onder 1 van de 3 vooropgestelde invalshoeken vallen.

Scouts Inderdaad Assent heeft zo een pattelandsproject ingediend onder de naam “Scouts Inderdaad Assent gaat voor samenwerking”. Dit project wordt als volgt omschreven:

De scouts heeft een verouderd lokaal (meer dan 35 jaar oud) dat bestaat uit betonnen platen en dat niet meer voldoet aan de huidige noden. Men wil een nieuw lokaal bouwen dat gedeeltelijk multifunctioneel kan gebruikt worden. Er zijn 3 partners in dit project; parochiezaal Trefpunt te Assent, de gemeente Bekkevoort en de basisschool het Minnepoortje Assent.

De parochiezaal Trefpunt en het nieuwe scoutslokaal zullen met elkaar verbonden worden, bovendien zal er voor de zaal een nieuwe bergingsruimte gebouwd worden waardoor er meer gebruiksmogelijkheden ontstaan. De gemeente Bekkevoort en basisschool het Minnepoortje Assent zijn de 2 andere partners. Deze 3 partijen wensen in de toekomst gebruik te maken van ons multifunctioneel lokaal met keuken en sanitair blok.

Meer info over het subsidiëringsprogramma Leader vindt u op de website www.hagelandplus.be en http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling

null