Inloggen groepsadministratie

Wat is de Groepsadministratie?

De GA van Scouts en Gidsen Vlaanderen is de grote database met alle gegevens van alle leden en leiding. Sinds een aantal jaar werken wij via deze weg om de contactgegevens en individuele steekkaarten van de leden te verkrijgen. Het is de bedoeling dat ouders deze zelf invullen, controleren en ‘ondertekenen’. Gegevens die in de Groepsadministratie staan zijn zichtbaar voor de tak- en groepsleiding. Eens deze gegevens één keer ingevuld zijn in de Groepsadministratie volstaat het om bij de aanvang van volgende scoutsjaren de informatie na te kijken en eventueel aan te passen. Op lange termijn maakt dit de administratie voor zowel ouders als leiding een pak gemakkelijker!

Hoe werkt het? 

Inloggen

Voor elk lid kan een account aangemaakt worden op de Groepsadministratie. Bestaande leden of leden die al eens lid van onze scouts waren, maken een account aan met hun lidnummer. Dit lidnummer staat op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien je dit lidnummer toch niet ontvangen hebt of verloren bent, neem dan contact op met de groepsleiding via groepsleiding@scoutsassent.be. Nieuwe leden kunnen terecht onder het tabblad ‘Nieuwe leden’.

Stap 1:

Ga naar https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Stap 2:

Indien u al een login heeft, log in en ga naar Stap 5, anders: klik op ‘Registreren’.     

Stap 3: 

Vul uw gegevens in. Bij deze stap geef je ook het lidnummer in. Het e-mailadres dat je opgeeft zal gebruikt worden om alle info omtrent de GA naar te verzenden. Indien u dit later wenst te wijzigen, dan kan je dat veranderen eenmaal je bent ingelogd. Als alle gegevens ingevuld zijn druk je op ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen-login aanmaken’.

Stap 4: 

Er wordt nu een e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres en van daaruit kan u inloggen in de Groepsadministratie.

Contactgegevens en individuele steekkaart aanpassen

Stap 5: 

Eens je ingelogd bent in de Groepsadministratie kan je gegevens beginnen aanpassen. Dit doe je door rechts bovenaan op de naam van uw kind te klikken. 

Stap 6: 

Allereerst kom je uit bij de contactgegevens. Deze moet je normaal gezien enkel controleren of deze nog kloppen. Deze gegevens zijn door ons namelijk al ingevoerd op basis van eerdere inschrijvingen. Als er bepaalde gegevens fout zijn of ontbreken, kan je die hier aanpassen. Wanneer je hier mee klaar bent, klik je op ‘Opslaan en verder naar individuele steekkaart’.

Stap 7: 

Vervolgens kom je terecht bij de individuele steekkaart. Deze is quasi hetzelfde als de ‘medische fiche’ die vorige jaren gebruikt werd. Lees de informatie bovenaan aandachtig door en vul de steekkaart zo volledig mogelijk in zodat wij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van bepaalde aandachtspunten van uw kind. Wanneer de steekkaart ingevuld is, klik je op ‘Opslaan en goedkeuren’.

Stap 8 (jonggivers en givers): 

Van oudere leden (jonggivers en givers) hebben wij graag nog een e-mailadres en gsm-nummer, als ze dit al hebben. Dit kan je toevoegen bij ‘groepseigen gegevens’. Vergeet niet op ‘Bewaar’ te klikken.

Stap 9: 

Na al deze stappen doorlopen te hebben, is de inschrijving bijna in orde!

Voor wie het financieel wat moeilijker heeft, bestaat het verminderd lidgeld. Je betaald dan 15 euro lidgeld en vinkt dit als optie aan in de groepsadministratie.

Het enige wat nu nog moet gebeuren, is de betaling. Gelieve het lidgeld van €60 te storten op rekeningnummer BE85 7343 0214 5006 met vermelding van naam en tak van jouw kind. LET OP: de inschrijving is pas voltooid wanneer wij de betaling ontvangen.